Werk Waar vind ik het Wanneer werd het geschreven
DAT RIJCKE DER GHELIEVEN Deel I - pag. 3-100 1e boek - wellicht tussen 1330 en 1340
DIE GEESTELIKE BRULOCHT Deel I - pag. 103-249 2e boek - zeker voor 1343
- Eerste boek: Het Werkend leven - pag. 105-142
- Tweede boek: Het God-begerend leven - pag. 143-238
- Derde boek: Het God-schouwende leven - pag. 239-249
VAN DEN GHEESTELIKEN TABERNAKEL Deel II - pag. 1-366 6e boek - zeker begonnen voor 1343 in Brussel
VANDEN BLINCKENDEN STEEN Deel III - pag. 3-41 3e boek - zeker voor 1343
VANDEN VIER BECORINGHEN Deel III - pag. 45-58 4e boek - zeker voor 1343
VANDEN KERSTENEN GHELOVE Deel III - pag. 61-78 5e boek - zeker voor 1343
VANDEN VII SLOTEN Deel III - pag. 81-126
EEN SPIEGHEL DER EEUWIGHER SALICHEIT Deel III - pag. 129-219
VAN VII TRAPPEN IN DEN GRAED DER GHEESTELEKER MINNEN Deel III - pag. 223-272
DAT BOECSKEN DER VERCLARINGHE Deel III - pag. 275-298 7e boek - zeker na 1343 in Groenendaal
VANDEN XII BEGHINEN Deel IV - pag. 1-224 Laatste boek - zeker na 1343 in Groenendaal
Zeven brieven Deel IV - pag.

Nog zoeken op: - beeld, drieheid, driheid, Drivuldegheit, vaderlec, soonlec, ghebaerne, gheboren, gheboorten, sonder onderlaet, vrochtbaerre natueren, …


QR Code
QR Code jan_ruusbroec (generated for current page)