Een nieuwe vereniging van gelovigen heeft het daglicht gezien. Zie meer daarover op de link: Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw.

Hoogtepunten in de Heilige Schrift

Er zijn heel wat hoogtepunten in de Heilige Schrift. Het zijn altijd sterke ervaringen van Gods begaan zijn met de mensen, en veelal overdonderende ervaringen van Gods onmetelijke liefde voor elk mens.

Jezus roept zijn apostelen (12) naast de grotere groep leerlingen (72). Eveneens geeft hij veel aandacht aan de menigte mensen die hem opzoeken of naar hem komen om hun problemen en gezondheid toe te vertrouwen, en uiteraard om te luisteren naar zijn onderrichten. Aan zijn leerlingen geeft Jezus veel meer details en begeleidt hen van meer nabij bij hun levensvragen. Met zijn apostelen (ook volgelingen genoemd) trekt Hij nog veel meer tijd uit om hen diepgaander te onderrichten. Hij gaat ook dieper in op hun vragen als ze een of andere parabel niet heel goed hebben begrepen.

Onder zijn apostelen zien we dat Jezus drie van hen - Petrus, Jakobus en Johannes - makkelijk meeneemt op grote momenten. In het 17e hoofdstuk van Mattheus zien we dat Jezus hen meeneemt naar een heel hoge berg, waar Hij gaat bidden en van gedaante veranderen. Een van de grote hoogtepunten in het leven van Jezus. Een ander sterk moment is zijn grote beproeving in de hof van Olijven, waar Hij water en bloed zweet, en zich zelf ter aarde werpt om te bidden dat deze kelk hem zou mogen voorbijgaan… Ook daar vraagt Hij die drie apostelen veel dichter bij hem te blijven en met hem te bidden.

Maar als Jezus dat doet, dan is dat niet om een voorkeursbehandeling te geven aan hen, maar dan is dat om ze voor te bereiden en toe te rusten om de andere apostelen, leerlingen en mensen te helpen om Jezus' doen en laten te begrijpen. Ze worden nadien uitdrukkelijker gezonden om Jezus' woorden in herinnering te brengen en te verklaren. Zonder die diepere ervaring en uitleg daaromtrent zouden ze daar niet toe in staat geweest zijn.

God roept nog steeds bepaalde mensen veel dichter bij Hem en raakt hen dieper aan in hun hart. Veelal omdat ze fijngevoeliger zijn en meer open staan voor zijn handelen in de wereld en in hun leven. Ook zij gaan vroeg of laat beseffen dat dit niet een voorkeursbehandeling is, maar dat dit hen toerust om de ogen van anderen te openen voor dingen die meer verborgen zijn, maar toch zeer belangrijk voor ons leven als mens op deze aarde. Deze mensen hebben het nooit makkelijk gehad, en hebben het de dag van vandaag er zeker niet makkelijker om wat ze ervaren te begrijpen wat God daarin van hen vraagt.

De worsteling met deze realiteit van vele heiligen en mystiekers werden in de loop der eeuwen hier en daar opgeschreven en kunnen een grote hulp betekenen voor ieder van ons.

In deze nieuwe vereniging van gelovigen willen we een bijdrage leveren om deze mensen te helpen om deze sterke spirituele teksten te leren lezen, en daardoor beter begrijpen wat God van ieder van ons vraagt.

Bezoek, als je jezelf hierin enigszins herkent, zeker maar eens de website van deze nieuwe : Vereniging zalige Jan van Ruusbroec vzw.

Ruusbroecvereniging vzw

Littérature et lecture spirituelle

“L'ineffable douceur de la vie bienheureuse, la lecture la recherche, la méditation la trouve, la prière la demande, la contemplation la savoure.” 1)

Ouvrant sans trop y penser un ouvrage de saint Augustin ou de saint François de Sales, il nous est à tous arrivé de sentir une fois ou l'autre cette ineffable douceur se répandre en notre coeur. Comme une musique oubliée remonte à la mémoire, l'écho d'une voix guettée dans le silence de l'oraison s'est alors éveillée, voix du Bien-Aimé qui se tient derrière le mur“2) et qui s'est mise à résonner dans le texte: nous étions entrés en lecture spirituelle.

Ainsi commence le paragraphe qui répond la question “Qu'est-ce que la lecture spirituelle?” dans le livre “Prier à l'école des saints. Guide complet de la vie spirituelle”3)

Rendre accessible la grande richesse de cette tradition spirituelle

Plusieurs textes de cette grande tradition ne sont guère accessible pour la plupart d'entre nous. Avec la disparition de beaucoup d'abbayes et de cloitres, cette littérature se perd d'avantage.

Le projet "Sources Mystiques"

Banque de données sur Internet

Googlebooks

Le Centre Saint-Jean-de-la-Croix

La Chapelle du centre Saint Jean de la Croix.

Le Centre Saint-Jean-de-la-Croix est un service de la paroisse de Saint-Août (Indre), confiée à l'Association Saint Jean de la Croix (érigée par l'Archevêque de Bourges le 14 décembre 1995) :

L'Association Saint Jean de la Croix

“L'Association Saint-Jean-de-la-Croix a pour objet, par l'action commune de ses membres, quel que soit leur état de vie (prêtres ou laïcs, célibataires ou mariés…), de les aider dans la poursuite d'une vie plus parfaite, de développer leur vie intérieure à l'école des maîtres de la spiritualité chrétienne, et de participer à toutes les œuvres d'apostolat dans le cadre de la vie paroissiale. Parmi ces œuvres d'apostolat, l'Association s'attachera tout particulièrement à celles qui, à travers l'étude, l'enseignement et la publication, visent à faire mieux connaître la tradition spirituelle chrétienne.

L'oraison et la lectio divina

L'oraison et la lectio divina sont deux activités qui caractérisent essentiellement la vie chrétienne de cette famille spirituelle…”


Pour une formation chrétienne à la vie spirituelle :

Centre Saint Jean de la Croix

Courtioux, 36230 MERS-SUR-INDRE

Tél. : 02 54 31 09 33 (depuis l'étranger : 33 2 54 31 09 33) Télécopie : 02 54 31 09 24 (depuis l'étranger : 33 2 54 31 09 24)
Courriel : Max Huot de Longchamp Site internet : Paroisse et Famille

1) Guigues Le Chartreux, Échelle du Paradis, I
2) Cant. 2, 9-10
3) Père Max Huot de Longchamp, Prier à l'école des saints. Guide complet de la vie spirituelle édité par “Paroisse et Famille” et “Centre Saint-Jean-de-la-Croix”

QR Code
QR Code welkom (generated for current page)